BYGGNADSFIRMA-Rolf-Johansso-3.png
Företaget Partners Kontakt Bildgalleri

Rubrik >>

Rubrik >> Rubrik >>

Byggnadsfirma Rolf Johansson AB I hunnebostrand är byggföretaget med det riktigt breda konceptet. Tack vare gedigen erfarenhet och en rad kompetenta samarbetspartners kan företaget erbjuda en lång rad byggrelaterade tjänster.

Byggnadsfirma Rolf Johansson har en strak familjeprägel. Rolf Johansson själv har jobbat i byggbranchen sedan 1965 då han arbetade med sin far. 1977 valde han att starta eget och idag driver sönerna Agne & Stanley firman tillsammans. Dessutom är Agnes son Robin annställd i firman, liksom Stanleys sambo Louice som sköter det administrativa. Byggnadsfirma Rolf Johansson verkar främst i den egna kommunen med reparationer, nybyggnationer, kakelsättning och murning. Byggnadsfirma Rolf Johansson Vi driver ett nära samarbete med bland andra Skoogs Rör, carlssons El, Hunnebo Måleri, Nickalssons Mekaniska och Röds traktorgrävning. Dessutom för man en bra dialog med byggnadsnämnden i Sotenäs kommun.

     Partners      Kontakt      Bildgalleri